Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

Nemocné přijímáme pouze ze zdravotních důvodů na základě žádosti ošetřujícího nebo praktického lékaře. Žádost o přijetí si můžete stáhnout zde.

Žádosti o přijetí je možno zasílat:
- písemně na adresu sanatoria
- faxem na číslo 318 522 787
- emailem: info@medi-help.cz

1. Ceník Masarykova sanatoria MEDI HELP spol. s r.o.

Platný od 1.1.2017

Paušální poplatek ve výši 150Kč za každý započatý den hospitalizace, který zahrnuje: nadstandardně vybavené oddělení, bezbariérový přístup, max. 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV na pokoji, internetové připojení, praní osobního prádla, polohovací lůžko, antidekubitní matraci, nepřetržitá 24 hodinová lékařská péče, případné zapůjčení rehabilitačních pomůcek, základní sociální péči, poštu k lůžku, drobné nákupy, možnost zapůjčení knih, zprostředkování kadeřníka, pedikérky apod.

Poplatek za jednolůžkový nadstandardní pokoj v celkové výši 300Kč za každý započatý den hospitalizace.

Shora uvedené paušální poplatky jsou splatné vždy posledního dne kalendářního měsíce, za který jsou placeny a v případě ukončení hospitalizace pacienta v poslední den hospitalizace. Paušální poplatky lze hradit v hotovosti na sesterně, platební kartou v informační kanceláři nebo bankovním převodem na účet č. 307803684/0600(jako variabilní symbol pro platbu uvádějte rodné číslo pacienta bez lomítka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení pacienta).

Smluvní pojišťovny