Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

Nemocné přijímáme pouze ze zdravotních důvodů na základě žádosti ošetřujícího nebo praktického lékaře. Žádost o přijetí si můžete stáhnout zde.

Žádosti o přijetí je možno zasílat:
- písemně na adresu sanatoria
- faxem na číslo 318 522 787
- emailem: info@medi-help.cz

.

Ceník nezdravotních služeb naleznete v sekci "Ke stažení".

Smluvní pojišťovny