Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

Informace pro návštěvy pacientů

Návštěvy jsou v MASARYKOVĚ SANATORIU DOBŘÍŠ povoleny každý den v době od 14:00 do 16:30 hod. Mimo uvedené návštěvní hodiny může v konkrétním případě návštěvu povolit zdravotní sestra konající službu nebo lékař. Návštěvy pacientů dětmi do 12 let se důrazně nedoporučují s ohledem na možná hygienická rizika.

Prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a návštěvám. Návštěvy pacientů se musí chovat tak, aby nerušily provoz oddělení a ostatní pacienty. Je zakázáno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby.

Informace o zdravotním stavu pacienta poskytuje pouze ošetřující lékař.

Věnujte také, prosím, pozornost tomu, že v celé budově sanatoria je zakázáno kouření. V areálu sanatoria (mimo budovu sanatoria) je kouření povoleno pouze na místech výslovně vyhrazených ke kouření. V areálu sanatoria je zakázáno kouřit na jiných místech, než která jsou k tomu výslovně vyhrazena a je zakázáno cigarety zhášet (típat) jinde než v popelníku (např. o dlažbu, zábradlí apod.) ani v souvislosti s kouřením jakkoliv znečišťovat jakékoliv prostory v areálu sanatoria (odhazovat nedopalky mimo popelník apod.).  


Děkujeme


MEDI HELP spol. s.r.o.