Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

Od čtvrtka 30.12.2021 se upravují návštěvy v MS Dobříš takto:

k jednomu pacientovi smí přijít na návštěvu v době od 14 do 17 hod. maximálně 2 lidé na maximální dobu 30min. Po celou dobu musí mít návštěva řádně nasazen respirátor a na oddělení musí ošetřujícímu personálu  předložit certifikát o platném PCR testu SARS-CoV 2 (tzn. max. 72 hod. starý), a to bez ohledu na očkování či prodělání onemocnění COVID-19. Toto opatření je přijato zejména kvůli mutaci omikron, u které není jasné, zda očkování / prodělání nemoci je dostatečnou ochranou. Pokud je pacient schopen, probíhá návštěva ve vstupní hale, pokud ne, probíhá na pokoji. K povolení návštěv alespoň v tomto rozsahu jsme přistoupili s ohledem na aktuálně klesající epidemiologické riziko. Dá se však očekávat, že epidemie bude opět sílit, pak bude zřejmě nutno opět návštěvní řád změnit, popř. na nějakou dobu opět možnost návštěv zrušit. I nadále je možno využívat videohovory dle objednání. Děkujeme za respektování našich opatření a pochopení - jde nám především o ochranu našich pacientů, tedy vašich blízkých.

Nebude-li někdo stanovená opatření dodržovat, budou mu návštěvy zakázány.

Vítá Vás

Masarykovo sanatorium Dobříš

Masarykovo sanatorium Dobříš je moderní nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných. Poskytujeme kvalitní doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách. Kvalita péče je na vysoké úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb.


Zdravotní péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných pracovníků. Preferujeme aktivní přístup k léčbě, zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu.


Provozujeme kvalitně technicky i personálně vybavené rehabilitační oddělení s možnostmi aplikace široké škály léčebných postupů lázeňského typu (léčebná tělesná výchova, elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, ergoterapie, laser, apod)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

viz "Informace pro pacienty"