Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

Důležité !!!

S ohledem na vývoj epidemické situace v souvislosti s pandemií Covid-19 platí v našem zařízení 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání.

Věci pro pacienty lze zanechat každý den mezi 7:00 až 19:00 hodinou na vrátnici našeho zdravotnického zařízení. Věci prosím zřetelně označte jménem pacienta a oddělením, kde je hospitalizován (minimálně 1x denně budou věci doneseny pacientům).

Pokud máte zájem o zprostředkování videohovoru s pacientem, volejte na tel. č. 602 193 859.

Jsme si vědomi toho, že osobní kontakt je pro pacienty i jejich blízké velmi důležitý a ubezpečujeme Vás, že jakmile to situace dovolí, budou návštěvy opět umožněny. Naší prioritou je zdraví pacientů, kteří patří z pohledu onemocnění Covid-19 do rizikové skupiny.

Děkujeme za pochopení.

Důležité !!!

Vítá Vás

Masarykovo sanatorium Dobříš

Masarykovo sanatorium Dobříš je moderní nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných. Poskytujeme kvalitní doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách. Kvalita péče je na vysoké úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb.


Zdravotní péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných pracovníků. Preferujeme aktivní přístup k léčbě, zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu.


Provozujeme kvalitně technicky i personálně vybavené rehabilitační oddělení s možnostmi aplikace široké škály léčebných postupů lázeňského typu (léčebná tělesná výchova, elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, ergoterapie, laser, apod)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

viz "Informace pro pacienty"