Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Změna režimu návštěv od 28.2.2022

Od pondělí 28.2.2022 jsou návštěvy povoleny bez nutnosti prokazování se negativním PCR testem (není již nutné prokazovat bezinfekčnost negativním testem ani očkováním).

Jedinou podmínkou návštěvy je absence příznaků respiračního onemocnění a povinnost mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor min. třídy FFP2.

Návštěvy probíhají každý den mezi 14:00 až 17:00 hod.

Nebude-li někdo stanovená opatření dodržovat, budou mu návštěvy zakázány.

Vítá Vás

Masarykovo sanatorium Dobříš

Masarykovo sanatorium Dobříš je moderní nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných. Poskytujeme kvalitní doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách. Kvalita péče je na vysoké úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb.


Zdravotní péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných pracovníků. Preferujeme aktivní přístup k léčbě, zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu.


Provozujeme kvalitně technicky i personálně vybavené rehabilitační oddělení s možnostmi aplikace široké škály léčebných postupů lázeňského typu (léčebná tělesná výchova, elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, ergoterapie, laser, apod)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

viz "Informace pro pacienty"