Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY

S OHLEDEM NA ZVÝŠENÝ VÝSKYT RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVÁM, ABY PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MĚLY NA OBLIČEJI NASAZEN RESPIRÁTOR ČI ROUŠKU ZAKRÝVAJÍCÍ NOS A ÚSTA.

V PŘÍPADĚ PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NÁVŠTĚVU RADĚJI ODLOŽTE.

CHRÁNÍTE PACIENTY, ZAMĚSTNANCE I SEBE PŘED MOŽNOU NÁKAZOU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Na základě rozhodnutí KHS jsou v našem zařízení od 6.1.2023 opět povoleny návštěvy. S ohledem na zvýšený počet respiračních onemocnění v populaci, mějte prosím po celou dobu návštěvy nasazen respirátor nebo roušku. Jde nám prioritně o zdraví našich klientů a vašich blízkých. Nikdo z nás si jistě nepřeje, aby se zákaz návštěv opakoval. Děkujeme

!!! Důležité upozornění pro návštěvy !!!

NOVĚ PRO NÁVŠTĚVY – od 25.7.2022

S ÚČINNOSTÍ OD PONDĚLÍ 25.7.2022 JSOU NÁVŠTĚVY V NAŠEM ZAŘÍZENÍ POVINNY MÍT PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY ZAKRYTA ÚSTA RESPIRÁTOREM FFP2 NEBO NANOROUŠKOU.
PŘI KONZUMACI JÍDLA NEBO PITÍ, MUSÍ MÍT OSTATNÍ OSOBY V BLÍZKOSTI NASAZEN RESPIRÁTOR NEBO NANOROUŠKU.
PŘED KONTAKTEM S PACIENTEM JE NÁVŠTĚVA POVINNA VYDEZINFIKOVAT SI RUCE (DÁVKOVAČE DEZINFEKCE JSOU K DISPOZICI NA CHODBÁCH JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ I V HALE).
OSOBÁM, KTERÉ VYKAZUJÍ PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, JSOU NÁVŠTĚVY ZAKÁZÁNY.

K uvedeným opatřením naše zdravotnické zařízení přistoupilo s ohledem na aktuální vývoj epidemie Covid-19 na základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Jsme si vědomi, že pro naše pacienty je kontakt s jejich blízkými velice důležitý, naši pacienti však patří do skupiny osob, která je onemocněním Covid-19 nejvíce ohrožena, a proto žádáme všechny návštěvy, aby byly k našim pacientům ohleduplní a stanovená pravidla dodržovaly.

Návštěvy probíhají každý den mezi 14:00 až 17:00 hod.

Nebude-li někdo stanovená opatření dodržovat, budou mu návštěvy zakázány.

Vítá Vás

Masarykovo sanatorium Dobříš

Masarykovo sanatorium Dobříš je moderní nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných. Poskytujeme kvalitní doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách. Kvalita péče je na vysoké úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb.


Zdravotní péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných pracovníků. Preferujeme aktivní přístup k léčbě, zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu.


Provozujeme kvalitně technicky i personálně vybavené rehabilitační oddělení s možnostmi aplikace široké škály léčebných postupů lázeňského typu (léčebná tělesná výchova, elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, ergoterapie, laser, apod)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

viz "Informace pro pacienty"