Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

 

S ÚČINNOSTÍ OD STŘEDY 23.9.2020 PLATÍ DO ODVOLÁNÍ V NAŠEM ZAŘÍZENÍ

ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

UVEDENÉ OPATŘENÍ BYLO PŘIJATO NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE č. 6/2020 ze dne 22.9.2020 (č.j. KHSSC 48359/2020). 

ZÁKAZ SE NEVZTAHUJE NA NÁVŠTĚVY PACIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ A PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉHO ONEMOCNĚNÍ (návštěvu pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění povoluje ošetřující lékař pacienta). 

VĚCI PRO PACIENTY JE MOŽNÉ ZANECHAT NA VRÁTNICI (např. oblečení, hygienické potřeby apod.). Svoz shromážděných věcí probíhá min. 1x denně a následně budou věci pacientům předány. Věci musí být uložené v takovém obalu, aby z něj při manipulaci nevypadávaly (např. v zavázané igelitové tašce) a viditelně označeny jménem a příjmením pacienta s uvedením oddělení, na němž je pacient umístěn. Rychle se kazící potraviny, cenné věci, peníze, křehké věci apod. nedoporučujeme pacientovi touto cestou posílat.

 

PO DOBU ZÁKAZU NÁVŠTĚV NENÍ TELEFONNÍ LINKA PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁVŠTĚV V PROVOZU.

 

SLEDUJTE, PROSÍM, NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vítá Vás

Masarykovo sanatorium Dobříš

Masarykovo sanatorium Dobříš je moderní nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných. Poskytujeme kvalitní doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách. Kvalita péče je na vysoké úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb.


Zdravotní péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných pracovníků. Preferujeme aktivní přístup k léčbě, zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu.


Provozujeme kvalitně technicky i personálně vybavené rehabilitační oddělení s možnostmi aplikace široké škály léčebných postupů lázeňského typu (léčebná tělesná výchova, elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, ergoterapie, laser, apod)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

viz "Informace pro pacienty"