Masarykovo sanatorium Dobříš

MEDI HELP spol. s r.o.

!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 

S ÚČINNOSTÍ OD 11.1.2021 PLATÍ V NAŠEM ZAŘÍZENÍ OMEZENÝ REŽIM NÁVŠTĚV v souladu s pravidly stanovenými usnesením vlády ČR 

PŘED PLÁNOVÁNÍM NÁVŠTĚVY SI PODROBNĚ PROSTUDUJTE PRAVIDLA NÁVŠTĚV – ZDE.

NAŠI PACIENTI PATŘÍ Z POHLEDU RIZIKA NÁKAZY COVID-19 DO RIZIKOVÉ SKUPINY, BUĎTE PROSÍM OHLEDUPLNÍ A RESPEKTUJTE STANOVENÁ PRAVIDLA, KTERÁ SLOUŽÍ PRO JEJICH OCHRANU. 

 

!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vítá Vás

Masarykovo sanatorium Dobříš

Masarykovo sanatorium Dobříš je moderní nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných. Poskytujeme kvalitní doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách. Kvalita péče je na vysoké úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb.


Zdravotní péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných pracovníků. Preferujeme aktivní přístup k léčbě, zahrnující komplex reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility, zmírnění obtíží a docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu.


Provozujeme kvalitně technicky i personálně vybavené rehabilitační oddělení s možnostmi aplikace široké škály léčebných postupů lázeňského typu (léčebná tělesná výchova, elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba, ergoterapie, laser, apod)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

viz "Informace pro pacienty"